Höga miljökrav ger rent samvete

Anläggningen har ett biologiskt reningsverk och lever självklart upp till alla myndighets- och miljökrav. Vi samlar upp allt spillvatten som lämnas vidare för omhändertagande och rening. Oljerester och slam skiljs åt för att minimera vår miljöpåverkan.

Den utrustning som finns på plats är tillverkad enligt det som gäller för certifieringarna ISO9001 och ISO14001 och den är självklart också CE-märkt.

Om du undviker borstar är detta marknadens effektivaste anläggning för högtryckstvätt. Effekten är 60 bar men tvätten är skonsam.